E-Posta GönderAra
FAQ
+
Döküm alüminyum alaşımları homojen olarak anodize edilebilir mi?
Silikon elementi nedeniyle dökme alüminyum parçalara anodizasyon uygulamak zorlaşmıştır. Teknolojimiz, elektrokimya ve yazılım teknolojisini birleştirerek Al-Si alaşımlarının homojen bir şekilde anodize edilmesinin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaktadır.
+
Döküm alüminyum alaşımlarının anodizasyonu sırasında karşılaşılan zorluklar nelerdir?
Anodizasyon, ana metal ile çözelti arasında iletkenliğin gerekli olduğu kimyasal bir işlemdir. Öte yandan silikon, dökülebilirliği artırmak için alüminyuma eklenmesi gereken iletken olmayan ve inert bir elementtir. Alüminyum matrisindeki silikonun varlığının bir sonucu olarak, anodizasyon elektriksel kararsızlığa neden olur. Ayrıca, zayıf kontrollü reaksiyon üretimi nedeniyle, üretim tekniği ve parçaların şekli anodizasyon prosedürünü etkiler. Sonuç olarak, anodizasyon sürecinin kontrolünü sürdürmek ve kontrollü bir anodizasyon mekanizması sağlamak için yazılım teknolojisini kullanıyoruz.
+
Hangi döküm alaşımları anodize edilebilir?
Çeşitli tiplerdeki alüminyum alaşımları çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. Anodizasyon açısından, alüminyum alaşımlarının silisyum yüzdesi en önemli kriterdir. Yüzde 1-17 silisyum içeren çok çeşitli alaşımlara anodizasyon işlemini uygulamak için yazılım kontrollü bir anodizasyon yöntemi kullanıyoruz.
+
Döküm kalitesi anodizasyon sürecini nasıl etkiler?
Alüminyum parçaların üretim kalitesi, yüksek kaliteli yüzey işlemi elde edilmesinde kritik öneme sahiptir. Eloksal, homojenizasyon eksikliğinden ve üretilen parçalarda gözeneklilik bulunmasından olumsuz etkilenir. Sorunlu ana malzeme nedeniyle, kaplama uygulamak bazı durumlarda son derece zor olabilir.
+
İyi bir estetik görünüm elde etmek için anodize dökme alüminyum kullanılabilir mi?
Alaşımın silisyum yüzdesi, parlak metalik görünüm ve doku elde etmenin önündeki en önemli kısıtlamadır. 7'ye kadar silisyum içeren Al-Si alaşımlarında tatmin edici görünüm ve renkler elde edilebilir. Yüzde 9 ve üzeri silisyum içeren alaşımlarda mat ve grimsi bir görünüm elde edilebilir.